Fijnstof filters

Monarch Clean Air biedt u het voordeel van een “fijn- én microstof luchtzuivering”!

Luchtzuivering en ventilatie zijn toepassingen die ten behoeve van de industrie zijn ontworpen. In grote magazijnen en industriële constructies is er weinig of geen menselijke activiteit waardoor de luchtvervuiling er zich voornamelijk toespitst op gassen en eventueel vocht. Ook in de buitenlucht spreekt men graag over fijn stofdeeltjes. Men maakte, en jammer genoeg nog steeds, enkel een onderscheid tussen groot stof (PM 10) en fijn stof (PM 2,5).

Er is nochtans een groot verschil in fijn stof op onze gezondheid. We ademen ongeveer 22.000 x /dag in en uit en per ademtocht ademen we duizenden bacteriën in onze luchtwegen in. Eén bacterie in de longen is levensbedreigend. Het zijn onze neus- en keelhaartjes die dit “fijn stof” zuiveren alvorens de lucht in onze longen terecht komt. Maar allergenen en virussen zijn nog kleiner en worden wel rechtstreeks in onze longen ingeademd. Daardoor zijn ze ook veel schadelijker dan bacteriën. Toch vallen ook zij onder de noemer “fijn stof”.

Hoog tijd een onderscheid te maken tussen het “fijn stof”, deeltjes tot 0,3 µ klein zoals bacteriën die niet in onze longen terecht komen, en “micro-stof”, deeltjes die nog kleiner zijn en wel rechtstreeks in de longen worden ingeademd. Het schadelijke micro-stof situeert zich tussen 0,3 µ en 0,1µ. Nog kleiner komt zelden voor, bestaat nooit uit levende materie en is vrij onschadelijk.