Corona via lucht overdraagbaar

Corona via lucht overdraagbaar

Bescherm jezelf en je medewerkers, nu maar ook na Covid-19

Onderzoekers van het Rotterdamse Erasmus MC hebben, met behulp van wetenschappelijk onderzoek op fretten, aangetoond dat het coronavirus overdraagbaar is door de lucht. Het duidt niet alleen op hoe besmettelijk het virus nu echt is, maar wijst ook nog maar eens op het belang van social distancing. Het afstand houden van elkaar heeft dus wel degelijk zin.

De besmetting van het virus kan zich dus, naast direct contact, ook via luchtverplaatsing verspreiden. Dat kan op twee manieren: door druppels die door niezen of hoesten worden verspreid en mogelijks ook door kleine aërosolen. In het eerste geval dwarrelen de druppels reeds binnen een meter neer, maar kunnen ze alsnog ingeademd worden door een voorbijganger. In het tweede geval blijven de aërosolen, kleine deeltjes die vrijkomen bij het niezen of hoesten, langer in de lucht zweven. De aërosolen kunnen ook uren na het uitniezen nog blijven hangen in de lucht en ingeademd worden door verschillende personen, die vervolgens ook geïnfecteerd kunnen worden.

Hoe kunnen we een besmetting tegen gaan?

Genoeg afstand houden is dus de boodschap, alsook het dragen van mondmaskers in geval van ziekte of besmetting. Maar er is voor binnenruimtes een nog effectievere oplossing: de Monarch Clean Air. Nu veel bedrijven opnieuw aan de slag gaan, zullen we ook steeds meer in elkaars buurt en in kleinere ruimtes vertoeven. De kans op besmetting zal hierdoor dus verhogen. De Monarch Clean Air kan hier een stokje voor steken. De luchtreiniger haalt namelijk alle schadelijke micro-organismen, waaronder bacteriën en virusdeeltjes, uit de lucht en zorgt voor een gezonde ademlucht. Installeer je de luchtreiniger in je kapperszaak, tandartspraktijk, je fotostudio, je kantoorruimte of je bedrijf, dan worden rondvliegende druppels en aërosolen uit de lucht gezuiverd. Je kans dus met een gerust geweten in de ruimte vertoeven.

Bekijk hieronder het filmpje over het onderzoek aan het Erasmus MC in Rotterdam.

Bron: https://www.hln.be/wetenschap-planeet/medisch/nederlands-onderzoek-corona-via-lucht-overdraagbaar~a3c0322c/

Ventilatie in huis

Verlucht je binnenruimte op de juiste manier

Binnen een huishouden bestaan er twee soorten ventilatie: mechanische ventilatie en natuurlijke ventilatie. De ene wordt gegenereerd door een installatie binnenshuis, de andere gebruik je simpelweg door je raam open te zetten. Bij natuurlijke ventilatie, ook wel tocht genoemd, wordt er verse lucht van buiten naar binnen geduwd en wordt de vervuilde binnenlucht naar buiten geblazen.

Uiteraard gebeurt dit niet zomaar. Om natuurlijke ventilatie te genereren, moet je al snel twee ramen open zetten. Pas dan is natuurlijke luchtdoorstroom mogelijk. Slechts één raam openzetten volstaat om zuurstof binnen te laten, maar helpt niet om de micro-vervuiling af te voeren. Enkel bij voldoende tochtcreatie is er luchtverplaatsing waarbij de micro-organismen zich naar buiten verplaatsen en er verse lucht naar binnen komt.

Mechanische ventilatie is een soort luchtverplaatsing dat wordt gegenereerd door een geïnstalleerd ventilatiesysteem, waaronder het (verplichte) systeem D. Goede ventilatie zorgt voor de mechanische afvoer van ‘vervuilde’ binnenlucht in de gehele woning. Verse buitenlucht stroomt in dat geval de woning binnen via ventilatieroosters.

Maar mechanische ventilatie is echter niet altijd even goed voor onze gezondheid. Zo brengt het naast zuurstof ook fijn stof, schadelijke gassen en, bij mistig weer, vocht in huis. De “indoor” luchtvervuiling slorpt het vocht op, wordt zwaarder en dwarrelt naar de vloer. Op de vloer vinden we dan weer de meeste micro-organismen die zich, door het aangevoerde vocht, veel sneller vermenigvuldigen. Dat geeft meer micro-stof dat ook meer vocht opslorpt enz. Het is een vicieuze cirkel.

Micro-organismen zijn zwaarder dan gassen en bevinden zich meer naar de vloer waardoor warmte en zuurstof meer naar het plafond worden geduwd. De ventilatie-uitgang wordt steeds ter hoogte van het plafond geplaatst waardoor mechanische ventilatie wel de warmte en zuurstof wegneemt, maar niet de microvervuiling. Mechanische ventilatie, ook systeem D, verhoogt zelfs de micro-vervuiling in de binnenlucht. Logisch dat zo velen die systemen uitschakelen. Indien er gebruik wordt gemaakt van ventilatiekanalen, dan vormen die een bijkomende broeihaard van allerhande bacteriën en micro-organismen. Monarch is dé oplossing hiervoor.

Filters

Terwijl het fijn stof in de buitenlucht mee in de ventilatie wordt gezogen, zorgt dit fijn stof voor een snelle verstopping van de rechtlijnige ventilatiefilters, zelfs tot 75% verstopping binnen één week. Cyclonale filters daarentegen behouden hun filterwaarde tot het aangegeven tijdstip. Een cyclonale filter, de filter die in elke Monarch luchtreiniger zit, verstopt niet, zuivert alle vervuiling, maakt plaats voor de broodnodige zuurstof en zorgt voor een aangenaam en gezond binnenmilieu. Dat is veel goedkoper en heelt vele klachten!

Clean Air per woning

Clean Air per woning

Voor een gezond binnenmilieu

Bacteriën, stuifmeelpollen, storende (keuken)geuren en toxische gassen van poetsmiddelen, maar ook allergenen en schimmelsporen… Het zijn stuk voor stuk levende en organische deeltjes die bij je thuis rondhangen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er in elk binnenmilieu maar liefst 80 tot 100 miljard van die deeltjes per m³ rondzweven!

Elk deeltje heeft een grootte die kleiner is dan 1 micron. Dit wil zeggen dat deze deeltjes 100x kleiner zijn dan een doorsnede van een haar, de schadelijkste deeltjes zijn zelfs 1000x kleiner. Deze deeltjes verplaatsen zich zoals gassen: van een ruimte met een hoge concentratie naar een ruimte met een lage concentratie.

De Monarch Clean Air zuigt ook op deze manier de vervuilende stofdeeltjes in de lucht naar zich toe. Omdat die deeltjes zo minuscuul klein zijn en dus ook door elk deurspleetje kunnen glippen, kan de luchtreiniger alle vervuiling efficiënt uit de lucht halen zonder dat het toestel daarvoor moet verplaatst worden.

Zowel het WGO (EU) als het CDC (USA) bevelen een goede luchtzuivering aan voor een gezond binnenmilieu.

Opvangcapaciteit

Voor de Clean Air zijn het aantal vervuilende deeltjes (micro-organismen)die aangezogen worden de belangrijkste factor en niet het aantal m3 lucht dat hij zuivert. Doorgedreven testen tonen aan dat in een woning slechts één toestel nodig is voor een gezin tot 6 personen en één toestel in een bedrijf tot 20 werknemers. Het aantal toestellen wordt dus bepaald door het aantal vervuilende deeltjes in de binnenruimte en niet volgens het aantal m³.

Preventieve bescherming tegen het Coronavirus

Preventieve bescherming tegen het Coronavirus

Virus

Het Coronavirus kan ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken, vooral bij mensen met een zwakker immuunsysteem. Klachten gaan van koorts, hoesten en kortademigheid tot (zware) ademhalings- en longproblemen. Mensen met een zwakkere gezondheid hebben minder zuurstof in hun bloed, wat leidt tot een verlaagde productie van anticellen en dus een langer genezingsproces of zwaardere gevolgen.

Een griepspuit of Corona-vaccin beschermt tijdelijk voor 1 virus, maar niet op zijn varianten. Een gezond immuunsysteem beschermt ten alle tijde voor alle virussen.

Monarch luchtreinigers als preventieve bestrijding

De Monarch luchtreinigers zorgen niet enkel voor een aangenaam en gezond binnenmilieu, ze zuiveren ook de longen en de bloedbanen.

Met een luchtzuiveringspercentage van 99,9999% voor deeltjes tot 0.1 micron klein kunnen we stellen dat de Monarch toestellen de allerkleinste particles uit de lucht halen. Uiteraard kunnen we niemand van het virus genezen, maar Monarch kan er dus wel preventief voor zorgen dat de virus particles met een grootte van 0,08 micron (zoals die van het Coronavirus) uit de lucht worden gezuiverd. Zo kan verdere besmetting zo goed als vermeden worden.

Far-UVC lampen

De kracht van licht gebruiken: Far-UVC-licht (222nm) inactiveert efficiënt en veilig in de lucht aanwezige menselijke griep -en coronavirussen. Deze zijn standaard ingebouw in de Monarch Clean Air.

Bron: Columbia University Irving Medical Center, New York.

Gepubliceerd op 24 juni 2020

Testresultaten

Het influenza (griep en Corona) virus worden gefilterd met een Perfect®-filter dat 1/10.000mm deeltjes elimineert.

-Test results by FITI, World’s Leading Testing & Research Institute.

-Testfilter model: MONARCH-filter

Note: We declearing that we never allow any particle passing through even PM 0.0006 (0.006/m³) with Monarch Clean Air.

Hooikoorts

Hooikoorts

’t Is de tijd van het jaar: de pollen vliegen in het rond en hooikoorts steekt de kop op. Maar hoe ontstaat hooikoorts eigenlijk? En kan er iets aan gedaan worden?

Hoe ontstaat hooikoorts?

In de lente en tijdens de zomermaanden vliegt er veel stuifmeel in het rond. Dat ademen we met z’n allen in. Onze neus- en keelhaartjes zorgen ervoor dat de pollen niet in onze longen terecht komen, maar dat ze blijven hangen in de neus- en keelholte. Dat gaat kriebelen, waardoor we niezen. Door regelmatig te niezen, worden die pollen grotendeels opnieuw naar buiten geblazen maar in vele gevallen blijven ze tegen de neuswanden kleven. Elke keer je niest, worden die pollen meer tegen de neuswand geblazen en bijgevolg kunnen ze dus niet meer ontsnappen. Dat is het moment waarop de neusslijmvliezen helpen en de pollen proberen te verteren.

Een zwak immuunsysteem kan in tijden van hooikoorts niet enkel weerslag hebben op de ogen (irritatie), maar ook op het neusslijmvlies. Het vlies moet tijdens het pollenseizoen een grote hoeveelheid pollen verwerken. Een aangetast immuunsysteem kan ervoor zorgen dat het neusslijmvlies verzwakt en uitgedund is, waardoor het die grote hoeveelheid niet aankan en waardoor we een allergie opwekken.

Een verzwakt neusslijmvlies is te wijten aan een tekort aan zuurstof in de bloedbanen, waardoor er te weinig zuurstoftoevoer naar het neusslijmvlies is. Je neus blijft kriebelen en je blijft bijgevolg dus ook niezen. Je slijmen dikken aan, je krijgt een verstopte neus en soms komen er zelfs ademhalingsmoeilijkheden aan te pas. Dat is hooikoorts.

Kan hooikoorts genezen worden?

Hooikoorts kan genezen worden. Hiervoor zijn enkele gemakkelijke oplossingen:

Zo kan je hooikoorts te lijf gaan met medicatie. Die medicatie bestrijdt de symptomen van hooikoorts en zorgt voor een tijdelijke beterschap. Jammer genoeg is medicatie niet in staat om het probleem of de hooikoorts weg te nemen, dus verschijnselen zullen niet voor eeuwig wegblijven. Integendeel, een pilletje is al snel uitgewerkt.

Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om de oorzaak in z’n volledigheid weg te nemen en daarvoor kan Monarch je dé oplossing bieden.

Monarch werkt met medische filters en is daardoor gespecialiseerd in het zuiveren van de longen waardoor meer zuurstof in de bloedbanen terecht komt. Op deze manier krijgt elke cel in het lichaam terug voldoende zuurstof waardoor in het geval van hooikoorts, het neusslijmvlies versterkt en elke allergie afneemt of zelfs geneest, ook van hooikoorts. Het immuunsysteem krijgt binnenshuis een boost en reageert bijgevolg ook sterker in de buitenlucht.

Weetje:

Hooikoorts heeft niets te maken met ‘hooi’ noch met ‘koorts’. De ontdekker van de allergie, John Bostock, merkte de allergie op bij verschillende mensen tijdens het hooiseizoen. Daarom kreeg de allergie de naam ‘hooikoorts’.

Tips voor een gezonde luchtzuivering binnenshuis

Tips voor een gezonde luchtzuivering binnenshuis

Goede luchtzuivering is van cruciaal belang voor je lichaam en je algemene gezondheid. Je longen vrijwaren van onzuivere lucht is dus erg belangrijk. Gezien er vaak te veel vervuiling in de lucht rondhangt, zijn onze eigen neus- en keelhaartjes niet opgewassen om alle schadelijke deeltjes uit onze longen te houden. Hieronder lees je enkele tips om alsnog in een zuivere luchtomgeving te vertoeven.

De HEPA-filter als aanvulling op je eigen neus- en keelhaartjes

Ze zijn minder efficiënt dan onze neus- en keelhaartjes, maar we gebruiken ze bijna allemaal: de ‘actieve koolstoffilters’ of de HEPA-filters worden voornamelijk gebruikt om de (keuken-)geuren en (toxische) gassen op te vangen. Die filters worden zowel in een privé-omgeving als in een professionele omgeving geïnstalleerd en blijken een redelijk positief effect te hebben op een deel van de luchtvervuiling. Ook in operatiezalen worden de HEPA-filters gebruikt. Daar kunnen ze bacteriële infecties bij open wonden voorkomen.

Hoewel HEPA-filters dus een positief effect hebben op de omgeving, is het bewezen dat de filters de lucht niet volledig zuiveren. Microdeeltjes springen door HEPA-filters gewoon door en blijven bijgevolg ook een effect op de longfunctie hebben, wat uiteraard nefast kan zijn voor longinfecties en allergieën.

De Monarch Clean Air

Met onze Monarch Clean Air luchtzuiveraar worden ook die laatste kleine schadelijke microdeeltjes mee uit de lucht gezuiverd. Hierdoor worden ook de deeltjes die je neus- en keelharen niet kunnen tegenhouden en doorlaten naar de longen, verwijderd. Dat bevordert je gezondheid op alle vlakken en vermijdt ook allerlei kwaaltjes.

Vergelijk het met drie glazen water: in het eerste glas zit troebel water, wat er op wijst dat je binnenlucht allesbehalve gezuiverd is. In het tweede glas zit licht troebel water. Hier doen de HEPA-filters al hun werk en zorgen ze ervoor dat reeds heel wat vervuiling uit de lucht gezuiverd is. Daarnaast zet je een glas helder water. Dit is wat de Monarch luchtreiniger met jouw omgeving doet: het zuivert de volledige ruimte van alle schadelijke deeltjes. Uiteraard kies je er zelf altijd voor om niet het getroebleerde water te drinken, want vuil water drink je niet graag. Waarom pas je dit dan ook niet toe op jouw omgevingslucht?

We zetten massaal onze verwarmingen aan. Maar is dat wel gezond?

We zetten massaal onze verwarmingen aan. Maar is dat wel gezond?

De zomer zit er nu écht op en dat wil zeggen: kortere dagen, slechter en vooral kouder weer. We zetten met z’n allen massaal onze verwarming opnieuw aan om het binnen aangenamer en gezelliger te maken. Maar waar we geen rekening mee houden, zijn de micro-organismen die zich de hele zomer lang verzameld hebben in de donkere, warme en vochtige omgeving van die radiatoren.

Micro-organismen verstoppen zich het liefst op plaatsen waar je ze niet ziet. Ze kruipen tussen de kleinste spleetjes en in elk hoekje. Daar kweken ze naar hartenlust. Ook je radiatoren zijn een interessante ‘verstopplaats’. Micro-organismen vermenigvuldigen er zich zelfs zodanig dat radiatoren helemaal verstopt raken.

Bij de eerste koude herfstdagen zetten we met z’n allen onze verwarming op. Een groot deel van de verzamelde micro-organismen wordt daardoor ineens de binnenlucht in geblazen. En dat heeft grote gevolgen voor onze gezondheid. Zo zorgen de rondvliegende onzichtbare stofdeeltjes ervoor dat onze slijmvliezen bij elke ademtocht steeds meer uitdrogen. Bijgevolg hebben we de neiging om de ruimte opnieuw te bevochtigen waardoor micro-organismes zich nog sneller gaan vermenigvuldigen. We hoeven je niet te vertellen dat dit je nóg zieker kan maken…

Ook vloerverwarming biedt geen soelaas. Door een continu verwarmde ondergrond komt het opgewaaide stof niet op de vloer terecht, maar blijft het in de lucht hangen. Hierdoor verzamelen ze achter meubelen, je frigo en zelfs achter gordijnen. Niet ideaal dus.

Ademhalingsproblemen

In de verwarmde binnenruimte blijven allergenen dus permanent in de lucht hangen, waardoor we ze ook steeds frequenter gaan inademen. Een gevolg hiervan is dat onze longen ‘verstoppen’, waardoor er minder zuurstof naar de bloedbanen stroomt en ons immuunsysteem verzwakt. Hoesten, niezen, keelpijn, irritatie aan de ogen… Stilaan worden we zieker en binnen de kortste keren schuiven we met een griep aan bij de apotheker.

Een griepvaccin is aan te bevelen, zeker voor zwakkere personen. Maar het kan ook anders. Het inademen van medisch gezuiverde lucht verbetert de longfunctie, wat op haar beurt onze natuurlijke weerstand aanscherpt en ook het immuunsysteem terug op peil brengt. Zo zijn we bestand tegen allerlei bacteriële aanvallen, alsook tegen virussen en microben. Die medisch gezuiverde lucht biedt de Monarch Clean Air. Daarnaast zorgt het toestel er met haar Far-UVC lampen ook voor dat de in de lucht aanwezige griep- en coronavirussen geïnactiveerd worden. Een accurate en preventieve manier van bescherming voor het hele gezin.

Hoog tijd om een Monarch Clean Air aan te schaffen dus!

Luchtzuivere scholen, een noodzaak in coronatijden

Luchtzuivere scholen, een noodzaak in coronatijden

Een goede luchtkwaliteit is noodzakelijk voor iedereen, in elke omgeving, binnen elke ruimte. Voor kinderen is dit van nóg groter belang. Kinderen en jongeren brengen meer dan de helft van de tijd door op de schoolbanken. Een luchtzuiver klaslokaal, waar virussen, allergieën, alsook giftige stoffen, amper of zelfs niet aanwezig zijn, heeft duizenden voordelen voor schoolgaande kinderen. Waarom dan niet inzetten op luchtzuivere scholen en klaslokalen?

‘We moeten onze scholen kunnen open houden’


Om de scholen open te houden is het in coronatijden noodzakelijk de schoolomgeving van een bijzonder goede luchtkwaliteit te voorzien. Meer dan 15 individuen die zich in eenzelfde lokaal bevinden en die elk tot 1000 maal per uur vocht en CO2 uitademen, die hoesten of niezen, diverse lichaamsgeuren verspreiden en continu schadelijke micro-organismen (zoals allergenen) in de lucht verspreiden, is uiteraard niet bevorderlijk. Slechte luchtkwaliteit ondermijnt zowel de gezondheid als de prestaties. In gezond zuivere lucht daarentegen, voelt elkeen zich goed. Dat is niet alleen positief voor de stemming van de leerlingen, er vallen ook minder zieken en bijgevolg wordt er dus minder les gemist.

Verschillende mogelijkheden voor luchtzuivering


De Monarch Clean Air zuivert vervuiling tot op het kleinste partikeltje uit de lucht op een unieke, maar vooral medisch verantwoorde manier. Waar men zich in onzuivere lucht niet goed voelt en zelfs ziek of allergisch wordt, zorgt gezonde en zuivere lucht voor een aangenaam binnenklimaat. Binnen een klaslokaal komt dit niet enkel ten goede aan een verbeterde levenskwaliteit, vooral een gelukkigere stemming, minder ziekte, een verhoogde concentratie en betere schoolresultaten voor leerlingen kunnen rechtstreekse gevolgen zijn van zuivere lucht in het klaslokaal.

Er zijn verschillende manieren waarop je de lucht kan zuiveren. We lijsten ze even voor je op:

Open ramen en deuren: deze ministeriële aanbeveling is een noodoplossing, maar is niet bepaald werkbaar.

Ventilator in het raam: werd vroeger veel gebruikt maar is in onmin geraakt door de grote hoeveelheid m3 verwarmde lucht die in hoog tempo buiten geblazen wordt. Hierdoor daalt de kamertemperatuur snel, wat de verwarmingskost drastisch de hoogte injaagt.

Ionisatoren: een besteld onderzoek door Kind & Gezin wijst uit dat ionisatoren eerder schadelijk zijn dan gezond. Het is een dure en daarnaast ook energieverslindende oplossing. Let wel op: een ionisator is geen ionengenerator. Die laatste blijkt uit onderzoek wel gezond.

Mechanische ventilatie: naast de toevoer van zuurstof, duwt ventilatie ook constant vocht, gassen en micro-stof binnen. Onafgezien van de opstapeling van vervuiling, neemt mechanische ventilatie de schadelijke micro-organismen niet weg, integendeel. Door de toevoer van vocht ontwikkelen micro-organismen zich veel sneller. Elke mechanische ventilatie, zelfs een balansventilatie, is daardoor schadelijk voor onze gezondheid.

Luchtzuivering wérkt: let wel op, een nuance hierbij is dat het hier wel moet gaan om medisch verantwoorde luchtzuivering en geen HEPA-filtering. Bij deze laatste worden micro-organismen zoals virussen gewoon doorgelaten. Zo is de Monarch Clean Air een mooi voorbeeld van medisch verantwoorde luchtzuivering. Slechts één toestel voorziet een klaslokaal al van continue zuivere lucht. De ingebouwde ionengenerator zorgt voor een versnelde en verbeterde zuurstofopname en
de Far-UVC lampen inactiveren efficiënt en veilig de in de lucht aanwezige menselijke griep- en coronavirussen.

Hoog tijd om een Monarch Clean Air aan te schaffen dus!

(Bron: Columbia University Irving Medical Center, New York, geplubiceerd 24 juni 2020)

Luchtreinigers krijgt het Schone Lucht-certificaat!

Luchtreinigers krijgt het Schone Lucht-certificaat!

Luchtreinigers kreeg onlangs het Schone Lucht-certificaat! Het certificaat, dat uitgereikt wordt door Viridi Air, prijst bedrijven voor hun ‘zeer schone’ producten, diensten of bedrijfsbeleiden voor zowel de binnen- als buitenlucht. Een mooie erkenning voor ons bedrijf, onze filosofie en vooral voor onze producten.

‘Schone Producten’

Om aanspraak op het certificaat te kunnen maken, moet je als bedrijf of met je product voldoen aan specifieke beoordelingscriteria, en dat voor binnen- én buitenlucht. Een voorbeeld van de criteria is onder andere de verplichting om zich te richten tot één van de volgende luchtpartikels: virussen, CO2, fijnstof, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof. Indien dit niet het geval is, maakt het bedrijf of het product geen aanspraak. En dat is nog niet alles: ook worden alle producten of bedrijven onderworpen aan een externe controle. De uitreiking is dus niet zo vanzelfsprekend.

‘Groene luchtzuiveraars’ als beloning

Een Schone Lucht-certificaat wordt jaarlijks uitgereikt. Naast de erkenning van het certificaat zelf, ben je automatisch verbonden aan het Schone Lucht Buitenfilterproject, wat betekent dat je rechtstreeks bijdraagt aan groene luchtzuivering. Voor elk uitgedeeld certificaat wordt er namelijk een speciale luchtzuiverende boom geplant. Elk van deze bomen zuivert de buitenlucht tot wel 20%. Een extra motivator om alsnog het beste beentje voor te zetten!

> Klik hier voor meer artikels die jou zouden kunnen interesseren…

Luchtreiniging: cruciaal tijdens COVID-19

Luchtreiniging: cruciaal tijdens COVID-19

Er is meer nodig dan een mondmasker om corona de wereld uit te helpen.

Wie dacht dat regelmatig je handen wassen, een mondmasker dragen en 1,5m afstand houden genoeg was om niet besmet te raken met het coronavirus, zit fout. Wie in een gesloten ruimte zit kan, zelfs al houdt hij zich aan alle coronamaatregelen, besmet worden met het virus. De oorzaak? Rondzwevende aerosolen.

Professor Jose-Luis Jimenez, specialist op het gebied van aërosolen, kwam met dit slechte nieuws: “Zelfs al draagt iedereen een mondmasker en wordt er voldoende afstand gehouden, dan nog raken mensen in gesloten ruimtes besmet met corona.”

Deze zogenaamde aërosolen zijn microscopisch kleine speekseldruppels die lange afstanden kunnen afleggen en lange tijd in de binnenlucht kunnen blijven hangen. Iedereen verspreidt constant aërosolen; tijdens het ademen, praten, hoesten en niezen. Je kan dus besmet worden met het virus door aëosolen in te ademen. Het zijn die aërosolen die viruspartikels bevatten.

Je kan het inademen van aerosolen het beste vergelijken met het inademen van sigarettenrook. Als er iemand in eenzelfde ruimte als jou aan het roken is, rook je passief mee. Zelfs al staat die niet in jouw buurt. Die rook blijft dan ook nog eens in de ruimte hangen nadat die persoon er zelf niet meer is. Zo werkt het bij aerosolen ook; je kan ze nog tot 3 uur nadat iemand in een ruimte was, inademen.

Hoe kunnen we ons dan wel beschermen?

Corona is een longvirus en de besmetting wordt, zoals bij alle virussen, in aërosolen in de lucht verspreid. Een vaccin helpt steeds tegen één griep-, RS-, SARS-, Mers- of Corona-virus. Maar het kan ook anders! Mensen met een normaal werkend immuunsysteem ontwikkelen in het bloed een natuurlijk vaccin dat helpt tegen alle virussen. De kracht die het bloed nodig heeft om hiervoor antistoffen aan te maken is zuurstof en dat wordt aangeleverd door onze longen. Daarom is ademen in zuivere en zuurstofrijke lucht zo belangrijk, daarom is Monarch Clean Air zo belangrijk. Daarom biedt Monarch Clean Air een betere bescherming dan een vaccin. Er zijn al universitaire ziekenhuizen die deze boodschap begrepen hebben en een Monarch Clean Air gebruiken op de COVID-19 afdeling.