Medische Luchtzuivering in bedrijven: een must tegen telewerk en ziekteverzuim

Wist je dat de binnenlucht steeds veel meer vervuild is dan de buitenlucht? “Sick Building Syndrome” beschrijft de vele symptomen als gevolg van schadelijk slechte lucht in kantoren, met o.a. sterk verhoogd ziekteverzuim tot gevolg. Ook telewerken en online meetings zijn  gevolgen van de slechte kwaliteit van de binnenlucht.

Op kantoor zijn er verschillende oorzaken van slechte lucht:

– Formaldehyde

– VOC’s, Vluchtige Organische Componenten (van printers en spuitbussen)

– Bacteriën

– Virussen

– Aerosolen

– Stofmijten

– Schimmelsporen

Overal waar mensen lange tijd samen zijn wordt het binnenmilieu zwaar belast met verschillende microben. Dat kan de productiviteit sterk doen dalen.

Het is onderzocht en bewezen dat de meest schadelijke deeltjes in de binnenlucht kleiner zijn dan 0,3 micron, zoals de virussen in aerosolen. Het zijn deze deeltjes die noch door ventilatie, noch door HEPA-filtering voldoende worden weggenomen. Deze deeltjes maken ons ziek. De Monarch Clean Air is de enige op de markt die tot zo’n kleine deeltjes voor 100 % uit de binnenlucht zuivert.

Symptomen op het werk:

– Concentratieverlies

– Irritatie aan huid en ogen

– Vermoeidheid: middagdip en ‘s avonds moe huiswaarts

– Niezen en hoesten

met hoog ziekteverzuim en onproductieve loonkost als gevolg.

Met de Monarch Clean Air zorg je ervoor dat het werkklimaat binnen de 48 uur weer aangenaam wordt, wat resulteert in een hogere productiviteit en minder ziekte -overdracht en -verzuim. Bovenop bovengenoemde voordelen zorgt het toestel ook voor een hoge besparing op energie en een automatische reiniging/desinfectering van alle oppervlakken wat op zijn beurt zorgt voor besparingen in onderhoud.

Telewerken overbodig, ook tijdens corona:

Dankzij de Monarch Clean Air, die de binnenlucht tot op 0,1 micron zuivert, wordt telewerken overbodig en kunnen afspraken en meetings weer fysiek doorgaan, wat op zijn beurt zorgt voor een productieve werksfeer.

Berekende conclusie: de besparingen die je met de Monarch Clean Air maakt, zijn daardoor steeds hoger dan het maandelijks full-lease bedrag vanaf 62€/maand, all-in. Het is een kleine investering die een hoge winst genereert vanaf de eerste dag

Recommended Posts